Leonidas Cora Anderlecht

Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die op deze website worden aangeboden door de Verkoper van wie contactgegevens onderaan de pagina worden vermeld (hierna: de Verkoper) en op alle overeenkomsten met de Klant.

Artikel 2. PRIJZEN

 • 2.1 De verkoper houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.
 • 2.2 De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief btw. Alle kosten zijn in de prijs inbegrepen.
 • 2.3 De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele tekst- of beeldfouten.

Artikel 3. BETALING

 • 3.1 De Klant kan kiezen uit de verschillende online betaalmogelijkheden of opteren voor betaling in speciën.

Artikel 4. LEVERING EN/OF AFHALING

 • 4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats in de gespecificeerde plaatsen/straten.
 • 4.2 Zodra de bestelling is voltooid, moet de verkoper de bestelling binnen 48 uur na verzending leveren of klaarzetten om te worden afgehaald.

Artikel 5. AFBEELDINGEN EN FOTO'S

 • 5.1 Foto’s, illustraties, teksten en/of vermeldingen worden alleen gepubliceerd ter illustratie van de aanbiedingen. Zij vormen niet noodzakelijk een getrouwe weergave van het betreffende aanbod en zijn op geen enkele wijze bindend.

Artikel 6. WACHTWOORD EN ACCOUNT

 • 6.1 De Klant is verantwoordelijk voor alle middelen waarmee hij toegang verkrijgt tot de website. De Klant is ook verantwoordelijk voor het gebruik en de veiligheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik van de website via het wachtwoord en de account.
 • 6.2 Het wachtwoord is strikt persoonlijk en het is de Klant niet toegestaan om derden zijn wachtwoord te laten gebruiken.

Artikel 7. COOKIES

 • 7.1 De website gebruikt cookies om informatie over de Klant en de bezoeker van de website op te slaan, zoals de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website.

Artikel 8. HERROEPINGSRECHT

 • 8.1 Een bestelling wordt als definitief beschouwd zodra de Klant op ‘Valideren’ of ‘Bevestigen en betalen’ klikt. De Verkoper past voor al zijn aanbiedingen van verse producten de wet toe die het herroepingsrecht voor bederfelijke producten of producten met een korte houdbaarheid uitsluit.

Artikel 9. AANSPRAKELIJKHEID

 • 9.1 De Klant is verantwoordelijk voor zijn keuze van de bestelde producten.

Artikel 10. ANNULATIE

 • 10.1 In geval van annulering heeft de Verkoper het recht om een percentage van de bestelling als vergoeding in rekening te brengen. Bij annulering 72 uur voor levering/ophaling: 25% wordt in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur voor levering/ophaling: 50% wordt in rekening gebracht. Bij annulering 1 uur voor levering/ophaling: 100% wordt in rekening gebracht.

Artikel 11. OVERMACHT

 • 11.1 Als höhere Gewalt gilt jeder Umstand, der sich dem direkten Einfluss des Verkäufers entzieht und dazu führt, dass die Ausführung des Vertrags nicht mehr zumutbar ist. Dazu gehören Streik, Brand, extreme Witterungsbedingungen, Maßnahmen der Regierung, Krankheit, Epidemien und Naturkatastrophen.

Artikel 12. KLACHTEN

 • 12.1 Klachten met betrekking tot de op de website aangeboden diensten moeten binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling aan de Verkoper worden gemeld. Klachten worden binnen 10 dagen behandeld.

Artikel 13. GESCHILLEN

 • 13.1 De overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie, de beëindiging of de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomsten zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.